Skip to content

Vad är operativ teknik (OT)?

Vad är operativ teknik (OT)?

Operativ teknik är en kategori av databehandling som består av maskinvara och programvara för att övervaka industrimaskiner och processer för alla sektorer.

”Operativ teknik (OT) är maskinvara och programvara som identifierar eller orsakar en förändring, genom direkt övervakning och/eller kontroll av industriell utrustning, tillgångar, processer och händelser”

The Gartner

OT har funnits länge, men blev välkänt efter den ökande automatiseringen inom industrisektorn. Huvudsyftet var att skapa ett nätverk av maskiner som fungerar genom automatisering. OT omfattar de industriella styrsystemen (CS) som inkluderar: övervakande styrning och datainhämtning (SCADA) och decentraliserade styrsystem (DCS).

OT kontra IT

Även om IT och OT har likheter är de separata teknologier.  IT hanteras av CIO och dess fokus omfattar infrastruktur, säkerhet och styrning. IT hanterar information och data. OT fokuserar på avkastning, kvalitet och effektivitet. Den hanterar maskiner och processer.

Idag strålar IT och OT samman för att säkra OT och öka effektiviteten. Följaktligen är OT-maskiner anslutna via ett IT-nätverk som exponerar dem för internet. Med tillägget av tredje parts fjärråtkomst för underhåll blir säkringen av OT ett måste.

Vill du veta mer?

Läs vår artikel och lär dig hur du säkrar industriella styrsystem från moderna hot