Skip to content

Säker fjärråtkomst för industrisektorn


Det säkraste och snabbaste sättet att ansluta personal till företagets IT och OT

satellite

Vi måste ge särskild åtkomst till känsliga data från satellittelemetri. Vi behövde en mycket säker lösning för att säkerställa fjärråtkomst och fjärrkontroll.

Ett multinationellt flyg- och rymdföretag vände sig till Cyberelements för att säkra kritisk fjärråtkomst. Med över 125 000 anställda är det Europas största flyg- och rymdfartsföretaget.

De letade efter en lösning för att ge sina underhållsingenjörer en säker fjärråtkomst till kundernas DRS MM (Direct Receiving Station Multi Missions) där bildprodukter från satellittelemetri genereras. 

Utmaning: 

> Centralisera åtkomsten till flera plattformar och hantering av flera system samtidigt.

> Säkerställasäkerhet vid fjärråtkomst utan Driftförlust.

> Garantera säkerhetskrav för både militärt och civilt program.

Lösningens höjdpunkter

> Integrerad Zero Trust Network Access-metod

cyberelements konstruktion ger en inbyggd Zero Trust-strategi. I själva verket ges tillgång till resurser genom ett utgående flöde som endast kan öppnas när en resurs används. Användarterminalen är därför isolerad från företagssystemet. Dessutom garanteras varje åtkomst genom en annan ingångspunkt för att höja säkerhetsnivån genom att minska attackytan. cyberelements skyddar, genom sin infrastruktur, mot användningen av instabila och slumpmässiga portar.

> Flerfaktorautentisering och avancerad åtkomstkontroll

Plattformen förvandlar genom sina många säkerhetsfunktioner en icke-pålitlig enhet till en pålitlig. Användare ansluter till olika resurser genom att logga in en gång med flerfaktorautentisering, utan att behöva känna till något maskinlösenord. Administratören kan enkelt fördefiniera användarnas inloggningsuppgifter genom att skapa många kombinationer av användarnas profiler, resurser och sammanhang (antivirus, programuppdateringar, certifikat, etc.).

> Osynlighet på Internet

RDP-anslutning och alla IT-tjänster är osynliga för internet- och nätverksskanningsverktyg.